Kære Dig En postkort- og brevskrivningsstation på Odense Hovedbibliotek. Skriv et brev og vind en præmie fra Pen&Papir


Kære Dig
Andet | Mandag d. 16. nov. - Søndag d. 22. nov. 2020 | Østre Stationsvej 15, Odense C | Pris: 0 Kr. | Skrevet af: Elena Stanciu

Sted: Hovedbiblioteket
Arrangør: Odense Hovedbibliotek & Pen & Papir

At skrive et brev – et gammeldags pen- og papirbrev – er ikke nemt. Eller rettere – at skrive og sende det er ikke nemt! Det kræver mod; først at sidde i stilhed med en selv og ens ord; at beslutte hvilke tanker der skal ned på papiret, at åbne en dør til én selv og lade den stå åben i ugevis ad gangen, indtil et svar kommer tilbage. Det er alt sammen en øvelse i åbenhed og sårbarhed, i tålmodighed og kontrol, i disciplin og i at finde de helt rette ord.

Vi har muligheden for at gå tilbage til denne (for nogle) uddøde form for henvendelse til andre mennesker, når Odense Hovedbibliotek og Pen & Papir inviterer os til at skrive breve vi aldrig fik sendt eller postkort – et endnu mere udfordrende format, hvor hele universet i din bevidsthed skal nedkradses på et meget lille stykke papir.

Det kan være breve til den kæreste du aldrig fik, til din barndomsven, til din afdøde bedstemor. Udover den lettere grådkvalte karakter af listen af mulige modtagere, er det en solid liste. Den rører ved de elementer der gør brevet til noget særligt – afstand, erindringer, tidens uafvendelighed. Det er svært at tro på at nedfældningen af noget på et stykke papir kan hjælpe os med at magte disse store livsdimensioner. Men det gør det.

Jeg husker min egen brevskrivningstid, og den var herlig. I sommeren mellem sjette og syvende klasse var der én, jeg indtil da kun havde betragtet som en klassekammerat, der bad mig om at ”skrive til hende” Og det gjorde jeg så – i slutningen af den sommer havde jeg en boksfuld af breve til hende, ingen af dem afsendte, afleveret i en bunke. Idet jeg gav hende papirstakken, håbede jeg at hun ville blive min bedste veninde. Da hun skrev tilbage vidste jeg at hun allerede var blevet det. Jeg husker ikke meget af brevenes indhold, men jeg husker angsten når jeg ventede på, at hun skulle læse dem og svare tilbage; den der uigenkaldelighed når man ikke kunne ændre hvad man havde skrevet; håbet om at hun ville forstå, og at mine ord var slog til. Vi talte ikke meget, men vi skrev som besatte. Glade breve, vrede breve, forvirrede og forvirrende beskeder, tilståelser og hemmeligheder, vidtløftige filosofiske synspunkter vi ikke rigtig forstod. Vi var stille typer, men der var ild i vores penne.

Jeg husker stadig den tid med ømhed, og det var sådan en dyrebar periode i mit liv. Og brevskrivningen var ikke en tilfældig omstændighed; den var det afgørende aspekt. Så fra et nu lettere følelsesladet sted, opfordrer jeg jer til at deltage i denne postkort- og brevskrivningsøvelse. Jeg skal ikke kunne forudsige hvordan det vil påvirke jer, men om ikke andet kan man være heldig at vinde skriveudstyr fra den udsøgte Pen&Papir.

Link til begivenhed

Skrevet af Elena Stanciu

Elena has an MA in American Studies from SDU, and currently works as Features Editor for arts and culture publication PETRIe. She is interested in visual culture and contemporary art, design an...