Af de beværtninger der ligger langs Sdr. Boulevards udfaldsvej mod syd-vest er Wienerstuen den bedste og nok også det eneste af stederne – de andre er Boulevardkroen og Bondestuen - der kvalificere ... Wienerstuen


This Is Odense